Chartplottery, plotery map

Chartplotter to komputer wyposażony w wyświetlacz o dużej rozdzielczości, na którym odtwarza się mapy elektroniczne. W połączeniu w systemem GPS znacznie ułatwia on nawigowanie łodzią. Na podstawie informacji wyświetlonych na chartplotterze można określić położenie jednostki, kurs oraz szybkość z jaką ona płynie.

Jak działa chartplotter?

Można powiedzieć, że chartplotter to nieco bardziej rozbudowany odpowiednik nawigacji czy aplikacji Google Maps. Jego działanie opiera się bowiem na bardzo podobnych zasadach. Chartplotter posiada wgraną mapę akwenu, po którym aktualnie pływamy, a jednocześnie w sposób ciągły pobiera informacje z systemu GPS, WAAS czy Galileo i na tej podstawie wyrysowuje na mapie nasze aktualne położenie.

O ile zwykły telefon może być wystarczając do nawigowania po niewielkim jeziorze. To chartplotter posiada dużo większą moc obliczeniową, dużo lepszą rozdzielczość oraz może posiadać szereg innych usprawnień i udogodnień co czyni go niezbędnym do rejsów po większych akwenach czy rejsów morskich.

Chartplotter sprawi się również znacznie lepiej w miejscach pozbawionych charakterystycznych punktów odniesienia i ogólnie w każdej sytuacji,  której zboczenie z kursu stanowić może prawdziwe zagrożenie.

Jakie funkcje spełnia chartplotter?

Podstawowe zadanie chartplottera polega na wyznaczeniu kursu jednostki pływającej oraz utrzymaniu jej na nim. Jest to bardzo przydatne wsparcie dla każdego nawigatora. Aby spełnić swoje zadanie chartplotter monitoruje prędkość jednostki, jej obecne położenie czy kierunek w jakim się porusza.

Warto pamiętać, że chartplottery nigdy nie pracują samodzielnie, zazwyczaj są one połączone z innymi systemami, w jakie wyposażona jest jednostka pływająca. Taki zintegrowany system stanowi znakomite narzędzie do nawigacji niezależnie od warunków pogodowych.

Na rynku dostępne są różne modele chartplotterów, niektóre z nich są bardzo zaawansowane i poza standardowymi informacji mogą również wyświetlać obraz z radaru czy podawać dane z echosondy.

czytaj dalej

Wyświetlanie wszystkich wyników: 21