Nasz ośrodek szkoleniowy posiada upoważnienie Ministra Sportu i Turystyki nr DSW-WSM.442.17.2022 do egzaminowania na stopień Sternika Motorowodnego. Szkolimy i egzaminujemy w dwóch ośrodkach

Wyświetlanie jednego wyniku