Gas Monitor

562,99 

Opis

Detektor gazu, ostrzegający użytkownika w sytuacji, gdy poziom LPG wzrasta powyżej 10% dolnej granicy wybuchowości (LEL). System składa się z monitora montowanego w kabinie oraz bryzgoodpornego czujnika. Monitor za pomocą diody i dźwięku informuje o przekroczeniu dopuszczalnych stężeń, czy uszkodzeniu kabli. Posiada dodatkowe wyjście z możliwością podłączenia innych urządzeń.
Czujnik dostarczany jest z 5-metrowym kablem. Zaopatrzony jest w przycisk pozwalający na sprawdzenie systemu.
Dane techniczne:
• napięcie zasilania 9 do 15 V
• mały pobór mocy (ok 30mA)
• informuje użytkownika o awarii urządzenia
• ciągły nadzór
• element czujnika jest tani i może być okresowo wymieniany
• zewnętrzne wyjście do sterowania urządzeń
• wymiary – W 134mm, H 70mm, D 28mm
• LED wskazuje status systemu
• dwutonowy alarm informuje o przekroczeniu dolnego 10% progu zagrożenia wybuchem.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg