Przycisk alarmu YDAB-01

639,00 

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Przycisk alarmu to wielofunkcyjne urządzenie NMEA 2000 z przewodami do podłączenia zewnętrznego przycisku ze wskaźnikiem LED i standardowym głośnikiem 4 lub 8 Ohm. Zawiera on wzmacniacz audio o mocy 10 W i bank z 28 sygnałami dźwiękowymi (alarm antykradzieżowy samochodu, klaksony, gwizdki, sygnały tonowe itp.).

Rysunek 1. Urządzenie z podłączonym głośnikiem i przyciskiem ze zintegrowaną diodą LED (widok z tyłu)

W urządzeniu można skonfigurować jedną z następujących funkcji:

Przycisk MOB (tryb domyślny). Naciśnięcie podłączonego przycisku przez dwie sekundy uruchamia alarm i wysyła komunikaty AIS MOB (emulujące komunikat otrzymany z urządzeń EPIRB i SART z obsługą AIS VHF) z bieżącą pozycją GPS. Ustawia znak pozycji MOB na ploterze wykresów. Ponowne naciśnięcie przycisku anuluje transmisję wiadomości MOB. Należy pamiętać, że wiadomości wysyłane z urządzenia nie są przesyłane zewnętrznie przez VHF lub AIS, ale są dostępne dla wszystkich urządzeń NMEA 2000 na statku.
Cyfrowa alarmowa jednostka przełączająca. Urządzenie działa jak bank przełączników binarnych NMEA 2000 z 28 kanałami, każdy kanał ma unikalny alarm dźwiękowy i sekwencję migania diod LED. Kanały (i odpowiednie alarmy dźwiękowe) można włączać / wyłączać z innego sprzętu, w tym z naszych inteligentnych czujników lub z ekranu nowoczesnego plotera nawigacyjnego. Przycisk podłączony do urządzenia anuluje alarm.
Jednostka monitorująca silnik. W tym trybie urządzenie generuje alarmy dźwiękowe zgodnie z alarmami silnika wysyłanymi przez jednostkę sterującą silnika lub bramę do NMEA 2000. Ten tryb jest przydatny na łodziach, na których standardowe przyrządy do monitorowania silnika już wymagają wymiany. Urządzenie można również zaprogramować tak, aby samo generowało alarm dźwiękowy w określonej temperaturze, odczyt obrotów silnika itp.

To urządzenie jest dla Ciebie, jeśli:

-nie masz MFD w kokpicie, musisz ustawić znak MOB i szybko obudzić swoją załogę;
-Twój MFD nie ma sprzętowego przycisku MOB wymaganego przez reguły wyścigów;
potrzebujesz alarmu dźwiękowego zarządzanego za pomocą przycisku lub ekranu MFD, aby zadzwonić do ekipy rezerwowej w wietrzną i hałaśliwą pogodę;
musisz monitorować parametry silnika i ostrzegać sterników, że parametry są powyżej lub poniżej normy (szczególnie w przypadku wynajętych łodzi);
musisz generować alarmy z czujników lub innych urządzeń.

Za pomocą routera Wi-Fi NMEA 2000 lub bramy Wi-Fi NMEA 2000 można zarządzać alarmami dźwiękowymi z urządzeń mobilnych lub komputerów PC za pomocą wskaźników internetowych (instalacja oprogramowania nie jest wymagana). Urządzenia te umożliwiają także aktualizację oprogramowania układowego, przesyłanie plików dźwiękowych użytkownika i konfigurowanie zaawansowanych ustawień przycisku alarmu. Wybór trybu i regulacja głośności są również dostępne z podłączonego przycisku.

Kontrola alarmów dźwiękowych z Raymarine Axiom

Rysunek 2. Sterowanie alarmami dźwiękowymi z aksjomatu Raymarine

Sześć alarmów dźwiękowych (od 28) urządzenia można zarządzać z nowoczesnego urządzenia wielofunkcyjnego z obsługą CZone (B&G, Simrad, Lowrance, Furuno, Raymarine Axiom, seria eS i gS), patrz rysunek 2. Odwiedź tę stronę, aby pobrać konfigurację plik do MFD i uzyskaj instrukcje.

Cztery alarmy dźwiękowe mogą być zarządzane za pomocą przycisków sprzętowych podłączonych do Switch Control, wyświetla również stany kanałów ze zintegrowanymi i zewnętrznymi diodami LED. Dwa lub więcej przycisków alarmowych w trybie przełączania cyfrowego będzie działać synchronicznie z ustawieniami fabrycznymi; można to zastosować na dużych statkach. Aby działać niezależnie, w ustawieniach musisz ustawić unikalne numery banków.

Przycisk alarmu jest dostarczany ze złączem kompatybilnym z SeaTalk NG lub złączem kompatybilnym z NMEA 2000 Micro Male (patrz rysunek poniżej). W przypadku innych sieci może być wymagany kabel adaptera. 16-milimetrowy przycisk ze zintegrowaną czerwoną diodą LED (patrz rysunek 1) jest dostarczany z urządzeniem, głośnik nie jest dostarczany. Model urządzenia pokazano na obudowie.

Rysunek przycisku alarmu

Rysunek 3. Rysunek przycisku alarmu (YDAB-01R i YDAB-01N)

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg